LynX® Connect detecteert

Detecteert

Het ziekenhuis is een informatie-intensieve omgeving waarbij veel verschillende soorten zorgverleners samenwerken. Dit vergt eenduidige standaarden. LynX® Connect komt aan deze vraag tegemoet door de verwerking van zowel handmatige als automatisch gegenereerde signalen. Centraal staat hier de onmiddellijke detectie van en reactie op eender welke noodsituatie.

Handmatig geactiveerde signalen

Van alle ziekenhuisstandaarden zijn er meer dan 50% gebaseerd op patiëntenveiligheid. De LynX® Intelligente Devices – de slimme knop, armband, halsketting, applicatie, afstandsbediening en clip – bevorderen de gepercipieerde veiligheid van de gebruiker. De patiënt kan met één druk op de knop een zorgverlener verwittigen. Anderzijds kan de zorgverlener op zijn beurt zijn collega’s verwittigen in geval van een noodsituatie die meerdere zorgverleners vereist.

Signalen worden verstuurd naar de LynX® Node door gebruik te maken van het lokale Bluetooth-spectrum. Dit signaal wordt vervolgens over het lokale datanetwerk aan de LynX® Server afgeleverd. Deze stabiele technologische architectuur bevordert de kwaliteit van de zorgverlening en verbetert de werkomgeving.

Automatisch geactiveerde signalen

Het LynX® Ecosysteem implementeert naast handmatige alarmering ook allerhande mogelijkheden tot automatische alarmering. Deze tweede categorie triggert automatisch een alarm bij afwijking van de gewenste situatie. Voorbeelden van automatische alarmmeldingen zijn brandalarmen, temperatuursignalen en sensorenmeldingen. Deze laatste bestaat op zijn beurt uit onder meer dwaaldetectie, locatietoepassingen en medische alarmen. Afwijkingen van het normale gedrag zijn naar wens configureerbaar, wat een eindeloze hoeveelheid personalisatiemogelijkheden met zich meebrengt. Dit zorgt voor een ononderbroken en automatische bescherming van de patiënt.

 

Een camera kan in de kamer voorzien en geactiveerd worden om noodsituaties optimaal in te schatten.

 

 

Om de werking van medische appartuur te verzekeren en patiëntveiligheid te waarborgen, gaat LynX® Connect de zorgverlener verwitten bij elektriciteits- of zuurstofuitval.

 

 

Een automatisch alarm activeert bij brandsituaties zodat zorgverleners en patiënten onmiddelijk kunnen evacueren.

 

 

Een automatische verpleegoproep komt tot stand wanneer de patiënt afwijkt van zijn normale gedragspatroon.

 

 

Indien patiëntenmonitoren, infuuspompen, ventilatoren, ... niet naar behoren werken, activeert de automatische alarmering onmiddelijk.

 

 

Via het Simple Network Management Protocol kan de status van een device op een eenvoudige manier opgevraagd worden. Afhankelijk van de status van het apparaat activeert de automatische alarmering om de verantwoordelijke op de hoogte te brengen van storingen of problemen.  

 

 

Enkel het geautoriseerde personeel krijgt toegang tot specifieke ruimtes om de veiligheid binnen uw zorgomgeving te verhogen.

 

 

De opvolging en meting van fysieke parameters vervolledigen en consolideren het geheel van waarden die de gang van zaken en de alarmen van gebouwen regelen.

 

 

De professionele zorgverlener is altijd en overal op de hoogte van alle alarmen binnen de zorgomgeving.

 

 

De professionele zorgverlener ontvangt een automatisch alarm bij e-mailmeldingen zodat ze altijd op de hoogte blijven van belangrijke informatie.

 

 

Sensoren op ramen en deuren activeren bij het openen of sluiten. 

 

 

Als de zorgbehoevende dwaalgedrag vertoont, activeert een automatische alarmmelding. Zo kan de professional proactief ingrijpen en de noodsituatie in de kiem smoren.