Elke medewerker | LynX® Connect

HET PLATFORM VOOR ELKE ZORGMEDEWERKER

Aangezien onze focus ligt op de gezondheidszorg, hebben wij een wijde waaier aan users binnen deze sector. Om te beginnen helpen wij de Healthcare-werknemers een effectievere en efficiëntere service te verlenen. Onder deze noemer vallen het verplegend personeel, de artsen en verschillende divisies van management.

De zorgcirkel

LynX® Connect beperkt zich niet enkel tot de ziekenhuis- of woonzorgsituatie. Dit kan eenvoudig uitgebreid worden naar de thuiszorgcontext om hulpbehoevende mensen die langer zelfstandig in hun thuisomgeving willen wonen, die mogelijkheid te geven. Met een minimum aan investeringen in infrastructuur kan een maximum aan extramurale zorg aangeboden worden. In dit kader staat de samenwerking tussen thuisverpleging, oppasdiensten, mantelzorgers ... centraal, waarbij een vlotte communicatie tussen deze diensten essentieel is. LynX® Connect komt aan deze communicatiebehoefte tegemoet door de integratie van LynX® Home in het grotere geheel, met als doel 24/7 monitoring en assistentie wanneer nodig.