News - Zorgsector onder druk door vergrijzing en bezuinigingen - Lynx Connect

News

Zorgsector onder druk door vergrijzing en bezuinigingen

04/10/2019

De vraag naar zorg is de voorbije decennia enorm gewijzigd door onder meer vergrijzing en sterke toename van chronische en psychische ziekten. Daarnaast viel de VIPA-subsidiëring weg, waardoor de investeringsbudgetten onder druk komen te staan. Desondanks is er een toenemende vraag naar vernieuwing en technologische innovatie. 

 

In 2030 zal het aantal 65-plussers in Vlaanderen gestegen zijn met 1,6 miljoen. Volgens voorspellingen zitten we in 2040 op een totaal van 4,8 miljoen 65-plussers. Daarbij komt nog dat meer en meer mensen behandeld worden voor chronische ziekten en psychische aandoeningen. We weten echter dat de ruimtelijke ordening het niet toestaat dat we extra ziekenhuizen en woonzorgcentra blijven bouwen. Een vernieuwing van bestaande gebouwen en alternatieve benadering van zorg dringt zich op.

Zorgsector onder druk door vergrijzing en bezuinigingen

Intramurale en extramurale zorgverlening

We evolueren van intramurale zorg naar een combinatie van intra- en extramurale zorgverlening. De zorgcirkel verbreedt met andere woorden. Hier staat de samenwerking tussen patiënt, zorginstelling, thuisverpleging verbonden aan de zorginstelling en mantelzorgers centraal. Daarbij is een vlotte communicatie tussen deze verschillende diensten essentieel. We weten dat er vandaag weinig aanbieders in slagen deze hernieuwde zorgcirkel vlot te bedienen.

Complexiteit aan systemen

Nu zorgt een kluwen van systemen voor de communicatie en beveiliging in zorginstellingen. De installatie en integratie van die aparte systemen zoals verpleegoproepen, alarmverwerking, lokalisatietoepassingen, gebouwen- en toegangscontrole zijn echter duur en complex.

 

Aan elk apart systeem is ook een onderhoudscontract gekoppeld, dat door een andere partij uitgevoerd wordt. Dat maakt het geheel nog complexer. Het vraagt bovendien veel van uw tijd om elk onderhoud apart te plannen en elke partner afzonderlijk in uw zorginstelling te ontvangen.

Zorgsector onder druk door vergrijzing en bezuinigingen

Zorgcommunicatieplatform LynX®

De oplossing ligt duidelijk in een overkoepelend systeem, een zorgplatform dat meegroeit met de zorginstelling en zo ook met de toekomst. LynX® is zo’n platform dat alle systemen met elkaar verbindt en minder budget vergt. Dit zorgcommunicatieplatform voorziet 24/7 monitoring en assistentie wanneer nodig. Met een minimum aan investeringen in infrastructuur kan dus een maximum aan extramurale zorg aangeboden worden.

 

Ontdek alle voordelen van LynX®

Wilt u nog meer voordelen ontdekken? Maak een vrijblijvende afspraak: +32 50 28 98 10 of info@lynxconnect.eu.

Share this article:

Zorgsector onder druk door vergrijzing en bezuinigingen

04/10/2019

De vraag naar zorg is de voorbije decennia enorm gewijzigd door onder meer vergrijzing en sterke toename van chronische en psychische ziekten. Daarnaast viel de VIPA-subsidiëring weg, waardoor de investeringsbudgetten onder druk komen te staan. Desondanks is er een toenemende vraag naar vernieuwing en technologische innovatie. 

 

In 2030 zal het aantal 65-plussers in Vlaanderen gestegen zijn met 1,6 miljoen. Volgens voorspellingen zitten we in 2040 op een totaal van 4,8 miljoen 65-plussers. Daarbij komt nog dat meer en meer mensen behandeld worden voor chronische ziekten en psychische aandoeningen. We weten echter dat de ruimtelijke ordening het niet toestaat dat we extra ziekenhuizen en woonzorgcentra blijven bouwen. Een vernieuwing van bestaande gebouwen en alternatieve benadering van zorg dringt zich op.

Intramurale en extramurale zorgverlening

We evolueren van intramurale zorg naar een combinatie van intra- en extramurale zorgverlening. De zorgcirkel verbreedt met andere woorden. Hier staat de samenwerking tussen patiënt, zorginstelling, thuisverpleging verbonden aan de zorginstelling en mantelzorgers centraal. Daarbij is een vlotte communicatie tussen deze verschillende diensten essentieel. We weten dat er vandaag weinig aanbieders in slagen deze hernieuwde zorgcirkel vlot te bedienen.

Zorgsector onder druk door vergrijzing en bezuinigingen

Complexiteit aan systemen

Nu zorgt een kluwen van systemen voor de communicatie en beveiliging in zorginstellingen. De installatie en integratie van die aparte systemen zoals verpleegoproepen, alarmverwerking, lokalisatietoepassingen, gebouwen- en toegangscontrole zijn echter duur en complex.

 

Aan elk apart systeem is ook een onderhoudscontract gekoppeld, dat door een andere partij uitgevoerd wordt. Dat maakt het geheel nog complexer. Het vraagt bovendien veel van uw tijd om elk onderhoud apart te plannen en elke partner afzonderlijk in uw zorginstelling te ontvangen.

Zorgcommunicatieplatform LynX®

De oplossing ligt duidelijk in een overkoepelend systeem, een zorgplatform dat meegroeit met de zorginstelling en zo ook met de toekomst. LynX® is zo’n platform dat alle systemen met elkaar verbindt en minder budget vergt. Dit zorgcommunicatieplatform voorziet 24/7 monitoring en assistentie wanneer nodig. Met een minimum aan investeringen in infrastructuur kan dus een maximum aan extramurale zorg aangeboden worden.

Zorgsector onder druk door vergrijzing en bezuinigingen

 

Ontdek alle voordelen van LynX®

Wilt u nog meer voordelen ontdekken? Maak een vrijblijvende afspraak: +32 50 28 98 10 of info@lynxconnect.eu.

Share this article: